Välkommen!

KAYA HAR ORDET


Snart är julen här! Ja, om man ska tro handeln och hur snabbt veckorna försvinner förbi i kalendern i alla fall. Men roligt är det, och körrepetitionerna går på högvarv in i det sista!Funderar du på att börja sjunga i kör?

NYA KÖRSÅNGARE SÖKS


Till Taube-kören stärker vi nu upp med nya körsångare i alla stämmor. Du behöver ha sång-vana, men behöver inte kunna läsa noter. Taubekören framför 95% Taube-sånger, med något gästbesök av andra svenska visor då och då. Vi repeterar en kväll i veckan - och du behöver gilla att sjunga offentligt då vi förhoppningsvis åter kommer ha många konserter nu när covid klingar av.


Till Pressröster tar vi nu emot nya körsångare i alla stämmor med företräde för basar och tenorer. Du behöver ha sångvana, men behöver inte kunna läsa noter. Pressröster har en blandad repetoir med företrädesvis visor och folkmusik på olika språk. Kören repeterar en kväll i veckan och har i regel en konsert per termin.


Det finns alltid möjlighet att prova på innan du bestämmer dig.


Vill du vara med eller undrar något? Hör av dig till mig.

Spelar du jazz...

...eller har tips om proffesionella musiker med känsla för jazz, blues och swing?


Släng iväg ett tips så ni kan höras vidare!(Observera att privata meddelanden på Facebook hamnar i den dolda övrigt-korgen om ni inte är vänner).