Rösten som instrument


Sångpedagog


Kaya är utbildad sångpedagog och har alltid varit mycket omtyckt av sina elever.

Numera hinner hon bara ta emot ett fåtal elever för privatlektioner och utrymmet för rollen som

sångpedagog styrs av hennes övriga musikarbeten.


Har du förfrågningar kring detta är du välkommen att maila dessa.

Se kontaktuppgifter