Stockholms Taubekör

Förvaltar och sprider visskatten från Evert Taube


I Stockholms Taubekör sprider vi med värme och engagemang den rika visskatt Evert Taube lämnat efter sig. Med både växelsång och fyra stämmor utlovar vi en stor gemenskap och sångglädje -både för körsångare och publik.

Sjung med oss eller låt oss förgylla med sång hos er!

Sjung med oss!

Repetitioner och sångglädje

Kontakt

Nå oss på bästa sätt!

Vår repetoir

Evert Taube och den svenska visskatten

Konserter och deltaganden

Se vårt kalendarium

Vår historia

Vår historia .....

Taubekören bildades 1996 på initiativ av Sonia Dolke i nära samarbete med Sällskapet Astri & Evert Taubes vänner. Vännernas ordförande Harry Fahlström var en företagsam person, som bl.a. ordnade konserter i Konserthuset och Globen. Han stod också bakom insamlingen av pengar till den staty, som nu står på Evert Taubes Terrass på Riddarholmen.
Astri och Evert Taubes vänner bildade en fond där medlen bestod av pengar, som inkommit via konserter, insamlingar och donationer, med syfte att skapa ett Taubehus. Under en övergångsperiod förvaltades fonden av Taubekören, som fortsatte som egen förening när Vännerna år 2004 gick ihop med Evert Taube-sällskapet till det nya Taubesällskapet. Fonden överfördes till Taubesällskapet när Taubekören år 2010 gick samman med Taubesällskapet. Kören är fr.o.m. oktober 2014 en fristående förening med ett nära samarbete med Taubesällskapet.

unsplash